O Knihologu

Prečo Kniholog?

Kniha, v užšom i širšom zmysle tohto slova, patrí nepochybne medzi najvýznamnejšie ľudské počiny, alebo ak chcete, vynálezy. Písané slovo nás sprevádza už celé tisícročia a predstavuje nenahraditeľnú formu prenášania informácií naprieč generáciami. Je zdrojom nielen vedomostí a poznania, ale i inšpirácie, oddychu a zábavy.

Je mnoho nás, pre ktorých predstavuje neodmysliteľnú súčasťou nášho domova a osvedčeného spoločníka na cestách. Knihy však radi nielen čítame, ale sa o nich i rozprávame. Internet pozná mnoho viac či menej známych knižných databáz v rôznych jazykoch, pomerne prekvapivé pre mňa však bolo zistenie, že žiadny podobný projekt, ktorý by podobný priestor poskytol slovenským knihomoľkám a knihomoľom, u nás doposiaľ nevznikol.

A tak vznikol Kniholog.

Naše ciele

Kniholog je otvorená databáza kníh, do ktorej môže prispievať ktokoľvek, kto si založí svoj používateľský účet. Predstaviť si ju môžete ako takú knižnú Wikipédiu. Nepredstavuje teda konkurenciu pre knihkupectvá, naopak, vhodne ich dopĺňa. Za cieľ si kladie postupne vybudovať rozsiahly priestor o knižkách naprieč žánrami, krajinami pôvodu a obdobiami, kedy boli vydané.

Druhým pilierom Knihologu je komunita. Ako som spomenul v úvode, knihy radi nielen čítame, ale sa o nich radi i rozprávame. Rovnako dôležitý priestor tu preto majú i diskusie ku knižkám, ale i ďalšie zaujímavé funkcie ako čitateľský denník. Cieľom týchto stránok je tak okrem samotnej databázy vytvoriť i príjemné miesto, kde je možné diskutovať o knižkách a všetkom, čo s nimi súvisí.

Databáza je stále nová a v hlave nosím myšlienky na mnoho zaujímavých funkcií, ktoré ju postupne budú vylepšovať a obohacovať. Verím, že spolu s vami sa nám postupne podarí vybudovať takú databázu kníh a knižnú komunitu, na ktorú sa budeme všetci radi vracať.

Richard Filipčík (Richdark), august 2023

Významné medzníky

  • 29. august 2023 - Spustenie prvej verzie Knihologu.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, nápadov či problémov nás môžete kontaktovať na adrese info@kniholog.sk.

Poďakovanie

Poďakovanie patrí každému z vás, kto akýmkoľvek spôsobom prispel či naďalej prispieva k budovaniu našej databázy kníh. Každá pridaná kniha, knižná séria, autor či príspevok v diskusii posúva tieto stránky bližšie k vytúženému cieľu. Za to ešte raz - ďakujem.

Tretie strany

Tieto stránky bežia na voľne dostupných technológiách a používajú aj viacero knižníc či grafických prvkov šírených pod slobodnou licenciou. Nižšie sa nachádza ich priebežne aktualizovaný zoznam.