Zásady ochrany súkromia

Tento článok obsahuje sumár informácií o tom, aké informácie spracúvame, ako s nimi nakladáme a s kým ich zdieľame.

Aké informácie zhromažďujeme?

Kniholog zhromažďuje absolútne minimum osobných informácií. Všetky takéto informácie sú nevyhnutné pre základné fungovanie stránok a prevádzkovanie funkcionality ako je napríklad používateľský účet. Väčšina stránok je prístupná i pre neregistrovaných a neprihlásených návštevníkov.

Pre založenie používateľského účtu sa vyžaduje uvedenie vašej emailovej adresy, hesla a používateľského mena. Zatiaľ čo používateľské meno a heslo je vo vašej vlastnej réžii a nemusí predstavovať informáciu, pomocou ktorej by vás bolo možné identifikovať, pre úspešné ukončenie registrácie je potrebné uviesť vašu reálnu emailovu adresu. Tá je nevyhnutná na odfiltrovanie škodlivých účtov, ktoré by sa mohli pokúšať o znehodnocovanie niektorých súčastí stránok. Rovnako je potrebná pre prípad, že zabudnete svoje heslo - iba prostredníctvom overenej emailovej adresy sa s vami budeme môcť spojiť, aby sme vám pomohli s obnovením vášho hesla.

V rámci zabezpečenia stránok je tiež možné, že budeme zbierať i dáta z webových požiadaviek na naše servery. Typickým príkladom sú IP adresy. Tieto údaje sa v rámci rotácie záznamov zo servera odstraňujú automaticky a nie sú ďalej uchovávané.

Ako vaše údaje chránime?

Heslá, prípadne ďalšie kritické prvky ochrany sú ukladané v šifrovanej podobe. I v krajnom prípade úniku databázy ich preto nie je možné použiť pre prihlásenie sa do vášho účtu. Rovnako ich tak nie je možné zneužiť v prípade, že používate rovnakú kombináciu prihlasovacích údajov v rámci účtov na iných webových stránkach (čo však dôrazne neodporúčame!).

Emailová adresa nie je viditeľná pre nikoho okrem správcov stránok. Súčasne sa zaväzujeme, že bez vášho predošlého vedomia a výslovného súhlasu ju nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane na marketingové či iné podobné účely. Vo výnimočných prípadoch si však vyhradzujeme právo kontaktovať vás v súvislosti s dôležitými novinkami a zmenami na stránkach Knihologu.

Emailovú službu pre nás poskytuje spoločnosť Mailjet. Ide o jednu z najväčších a najvýznamnejších spoločností v rámci svojho predmetu podnikania na svete. Podrobnosti o implementácii smernice GDPR spoločnosťou Mailjet je možné nájsť na tejto stránke.

S kým údaje zdieľame?

Všetky vaše údaje sú uložené na našich serveroch. Nezdieľame ju so žiadnou treťou stranou. Výnimku tvorí služba posielania emailov, ktorú pre nás zabezpečuje spoločnosť Mailjet (viď predošlá časť). Servery spoločnosti Mailjet i servery, na ktorých beží Kniholog, sa fyzicky nachádzajú na území štátov Európskej únie.

Cookies

Áno, aj Kniholog používa cookies. :-) Ako už určite viete, ide o malé súbory uložené na vašom počítači, vďaka ktorým je možné identifikovať vašu používateľskú reláciu. Cookies používame predovšetkým na zabezpečenie funkcionality prihlasovania do vášho používateľského účtu.

Môžete sa stretnúť s troma typmi cookies - funkčnými, analytickými a marketingovými.

  • Funkčné cookies sú nevyhnuté pre správne fungovanie stránok. Používaním stránok preto zároveň súhlasíte s ich nastavovaním.
  • Analytické cookies sú určené na analýzu správania návštevníkov a sú dôležité pre ďalšie zlepšovanie stránok.
  • Marketingové cookies sú určené na zobrazovanie personalizovanej reklamy. Kniholog v súčasnosti tieto cookies nepoužíva.

Detailnejší rozpis súborov cookies, s ktorými sa na Knihologu môžete stretnúť, sa nacháza v tabuľke nižie.

Názov Typ Popis
sessionid funkčné Identifikácie používateľskej relácie. Nastavuje sa najviac na dobu existencie prihlásenia.
csrftoken funkčné Ochrana formulárov pred útokmi typu Cross-site request forgery.